A települési önkormányzatok képviselő-testületének a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer áttekintése céljából évente átfogó értékelést kell készítenie május 31-ig. Erről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése rendelkezik.

A 2011 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése. (pdf)

 

BÉKÉS MEGYEI

KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

 

 

Településünkön, ahogy az ország keleti felében szinte mindenhol, az elmúlt évek katasztrófavédelmi eseményei kapcsán folyamatosan védekezési feladatok ellátására volt és lesz szükség mind a téli, mind pedig a tavaszi vizek kártételei elleni védekezés idején, illetve a rendkívüli időjárási helyzetek kezelése során.

A sikeres védekezés egyik alapfeltétele, hogy a hivatásos védekezők mellett kellő számú helyi lakos is részt vegyen a védekezési munkálatokban.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) foglaltak szerint minden nagykorú, öregségi nyugdíj korhatárt el nem ért a településen tartózkodó személy polgári védelmi kötelezettsége alapján – a mentességek kivételével – köteles a határozatom szerint részt venni a település azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataiban.

A mentési feladatokra történő felkészülés érdekében a civil, karitatív és egyéb a védekezésbe bevonható szervezetinek elméleti kiképzésére, katasztrófavédelmi felkészítésére kerül sor a településen.

A kötelezettség alatt álló lakosságából a katasztrófavédelmi törvényben kapott felhatalmazásom alapján kijelöltem egy esetleges védekezés esetére a polgári védelmi szolgálatba beosztásra kerülő állampolgárok körét.

Az elmúlt évben személyes kiértesítési módszerrel kerültek, ebben az évben pedig telefonos riasztással kerül végrehajtásra a beosztott személyek riasztási gyakorlata.

A katasztrófavédelmi felkészítéssel és riasztási gyakorlattal kapcsolatosan tájékoztatom a lakosságot, hogy 2012. június 06.-án a mentési feladatokba bevonható szervezetek kiképzésére, valamint a településen megalakított polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlatára kerül sor.

A riasztási gyakorlat célja, a lakosságból megalakított és határozattal ellátott települési polgári védelmi szervezet tájékoztatása, illetve a riasztásban érintettek gyakoroltatása, valamint a beosztottak személyes adatainak a pontosítása.

Annak érdekben, hogy a polgári védelmi szervezetbe beosztottak elérhetőségei biztosítottak legyenek, az önkormányzatnak folyamatosan naprakész adatbázissal kell rendelkezzen, 2012. június 06.-án a Polgármesteri Hivatal dolgozói telefonon hívják fel a beosztott állampolgárokat adataik pontosítása céljából, annak sikertelensége esetén személyesen otthonaikban keresik fel az érintetteket.

A gyakorlat végrehajtása során katasztrófavédelmi feladatok tényleges végrehajtására nem kerül sor, a riasztás ellenőrzése és az adatok egyeztetése történik.

A településünkön élők és azok értékeinek védelme közös érdekünk, ezért kérem az Önök szíves együttműködését most és egy esetleges veszélyes esemény kezelése esetén a jövőben is!

Dátum: Okány, 2012. május 15.

                                                                                                    Fekete Zoltán sk.

                                                                                                       polgármester

2010. augusztus 19-én délelőtt10. órától került megrendezésre az Okányi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében az Államalapításunk ünnepe. E szép napon ismételten átadtuk az Okány Községért kitüntető címet, melyet Kincses Károlyné általános iskolai tanár vehetett át a faluban végzett kulturális és tanári munkásságáért. Ezt követően a Szeghalmi Mazsorett Csoport vezetésével a jelenlévők átvonulhattak a felújított Könyvtár elé, ahol Fekete Zoltán polgármester és Varga József műszaki előadó beszámolt az átadásra kerülő beruházásokról, melyek összértéke, több mint 108 millió forint. Elsőként a Községi Könyvtárt nyitották meg a látogatók előtt, majd a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve az idősek nappali ellátását szolgáló intézmény ajtaja tárult fel a érdeklődők számára és már birtokba is vehették az okányi idős emberek. A harmadik nyertes projekt a Napközi konyha volt, melynek kibővítését nyertük el. E jeles nap képeit megtekinthetik a Galériában. Fekete Zoltán polgármester

A Sarkadi Kistérségben lévő települések közül Zsadány, Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány és Okány települések közösen az év elején pályázatot nyújtottak be a „Közösségi közlekedés fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című pályázati kiírásra.

A projekt az öt településnek 106.159.242 Ft-ot eredményezett, melyből Okány összesen 26.075.008 Ft, fordíthat a Kossuth utcai buszmegálló pár kialakítására, ebből az önerő 2.045.243 Ft és a vissza nem térítendő támogatásösszege 24.029.765 Ft.

A pályázati összegből az iskolánál kialakításra, kerül egy gyalogátkelőhely figyelmeztető sárga villogó fénnyel, és egy köztéri óra, ami segíti majd a lakosságot és az utazni vágyókat.

Mivel a pályázat gesztora Zsadány község, így a közbeszerzési eljárást ők fogják lebonyolítani és kivitelezőt kiválasztani, akik a munkálatokat hiánytalanul teljesítik.

A közbeszerzési eljárást követően a munkálatok várhatóan ez év őszén kezdőnek meg.

Természetesen az utasforgalom zökkenőmentesen fog továbbra is működni.

Helyszínrajz, az átalakításról:

 

 

Fekete Zoltán

polgármester

 

 

A tavalyi év folyamán az önkormányzat pályázatot nyújtott be, mint leghátrányosabb helyzetű kistérségben lévő település egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére.

A pályázat beadását követően, az orvosi rendelők felújítására 46.604.535 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert meg a község.

A beruházás látványos formát ölt hamarosan és ezt a lakosok is tapasztalhatják, mert az orvosi, a védőnői és fogorvosi rendelők jelentős változáson mennek keresztül.

Az épület tetőszerkezete megújul, illetve új cserép kerül rá. Az elhasználódott nyílászárók, a szárazkapu bejáró, és a várókba vezető ajtók szintén cserére várnak és nemes vakolattal burkolják az épületet. A meglévő akadálymentes útvonalat lefedik, illetve a szomszédban lévő üres telekre akadálymentes parkoló épül. A várókban csempeburkolat fedi majd a falakat, és modern padok fogadják a betegeket.

Átalakításra kerül a fűtésrendszer, így az eltérő rendelési időkből adódó túlfűtések elkerülhetők lesznek.

A projekt lehetőséget biztosított arra is, hogy a helyi orvosok minél korszerűbb eszközökkel, és szélesebb skálán tudjanak gyógyítani. Így az eszközökre a projektből több mint 6 és fél millió forintot tudunk fordítani. Többek között korunk követelményeinek megfelelően EKG készülék, ér doppler, hőlégsterilizátor, digitális magasság és súlymérleg, vérnyomásmérők, csecsemőmérleg, különböző fogorvosi eszközök, vizsgálópamlag, felül fagyasztós hűtők, stb. kerülnek beszerzésre. A beruházás kivitelezőjét közbeszerzési eljáráson kell kiválasztani, akinek ez év december 31-ig kell elvégezni az itt írt munkálatokat.

A felújított rendelőket, és eszközöket így legkésőbb január 1-vel ez év végén teljes egészében igénybe vehetik az okányi lakosok.

A kivitelezés során a rendelések folyamatosan működnek, azonban az építkezéssel járó kellemetlenségek (zaj, por, zsúfoltság) elkerülhetetlen velejárói lesznek ezen időszaknak.

Fekete Zoltán

Polgármester

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.