Kerékpárút és tehermentesítő elkerülő út építése

Pályázat száma

TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00024

Kedvezményezett neve

OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe

Kerékpárút és tehermentesítő elkerülő út építése Okány községben

Megvalósítás helyszíne

Okány

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma

2016.03.31

Támogatás megítélésének dátuma

2019.01.21

Megítélt támogatás összege (Ft)

387 576 496

Támogatási arány (%)

100

Szerződés hatályba lépésének dátuma

2019.07.30

Szerződésben megítélt támogatás (Ft)

387 576 496

Szerződésben elfogadott összktg. (Ft)

387 576 496

Projekt tervezett kezdése

2019.04.01

Projekt tervezett befejezése

2021.08.31

Okány község Békés megye észak-keleti részén, a megyeszékhelytől 45 km-re található, 2571 fő lakja. A településen áthalad a 4223. és 4236 jelű közút, megközelítése ezeken, illetve a 4235. sz. közúton lehetséges. Vonattal a Békéscsaba–Kötegyán–Vésztő–Püspökladány-vasútvonalán közelíthető meg. Okány a Körös-vidéken, Sarkadtól északra, Vésztő keleti szomszédjában fekvő település, a megye gazdasági, demográfiai valamint foglalkoztatási helyzete e településen is meghatározó.
Műszaki megoldás ismertetése:
Jelenleg kerékpárút a Hunyadi utcán van kiépítve a község külterületén található temetők- Szabadság utca között. Több állami kezelésű közút is áthalad a településen, de ezeken a jelentős gépjármű forgalom mellett nincs biztonságosan megoldva a kerékpáros közlekedés. Továbbá nagy látogatottságú intézményeknél nincs, vagy elégtelen számú a parkolóhely, így fontos a parkolási lehetőség fejlesztése is. A tervezés során a „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. útügyi műszaki előírásokat teljes mértékben figyelembe vettük.
A tervezett létesítmény paraméterei:
1., Önálló egyoldali kétirányú kerékpárút kiépítése a Vasút utcán (4235 j. közút)
Az utcában jelenleg nincs kiépített kerékpárút, de a településközpont vonzáskörzete miatti jelentős forgalom belül magas a kerékpáros forgalom részaránya. Forgalomszámlálási adatok alapján a forgalomnagyság a Vasút utcán (4235 j. út) 2157 E/nap
A kétoldali nyílt csapadékvíz elvezető hálózat és az elektromos légkábel hálózat tartóoszlopai miatt nincs lehetőség kétoldali kerékpársáv, vagy kerékpárút kiépítésére. A fejlesztés során a páratlan oldalon kell kétirányú kerékpárutat kiépíteni a meglévő nyílt árok fölött, zárt csapadékvíz elvezető hálózat kiépítésével.
A kerékpáros forgalom elválasztásra kerül a közúttól, mivel a közműnyomvonalak és a csapadékvíz elvezetés jelenlegi kialakítása nem teszi lehetővé a jelenlegi közút burkolatszélesség bővítését kerékpársávval.
Ezen a szakaszon nem alakítható ki irányhelyes kerékpárút vagy kerékpársáv, az csak a teljes közműhálózat és csapadékvíz elvezető hálózat átépítéssel lehetséges. Zárt csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése szükséges a tárgyi szakaszokon, a tervezett létesítmény víztelenítését a hosszú élettartam biztosítása érdekében meg kell oldani, a sűrű beépítettség miatt alternatív megoldás nincs.
A létesítmény jellemző paraméterei:
- hossz: 470 m.
- szélesség:2,24 m.
Pályaszerkezet:
-2 x 3 cm aszfalt;
- 20 cm FZKA alap;
- 20 cm homokoskavics ágyazat.
Közút szelvénye: 0+000-0+470
Kerékpárút szelvénye: 0+960-1+430
2., Kerékpársáv kiépítése a Kossuth utca- Hunyadi utca útvonalon (4223 j. közút)
A településközpontban jelenleg a közút burkolatszélessége 8,2 m. Az útburkolat szélső 1-1 méterre erősen tönkrement, közlekedésre alkalmatlan, a csapadékvíz elvezetés nem megoldott. A fejlesztés során a két burkolatszélt 1-1 m szélességben el kell bontani és mindkét oldalon zárt csapadékvíz elvezető hálózatot kell kiépíteni. A burkolatot 8,5 m szélességűre kell bővíteni a két oldali sáv helyreállítása során, mindkét oldalon süllyesztett és kiemelt szegély lezárással.
A közút burkolatszélessége lehetővé teszi kerékpársáv kialakítását.
A létesítmény jellemző paraméterei:
- hossz: 650 m;
- szélesség:1,25 x 2 m.
Pályaszerkezet:
- 3 x 5 cm aszfalt;
- 20 cm FZKA alap;
- 20 cm homokoskavics ágyazat;
- 30 cm törtbeton
Közút szelvénye: 19+750 - 19+100
Kerékpárút szelvénye: 0+310 - 0+960.

3., Önálló egyoldali kétirányú kerékpárút kiépítése a Hunyadi utcán (4226 j. közút)
A Hunyadi utcai meglévő kerékpárút folytatásaként a kétoldali nyílt csapadékvíz elvezető hálózat és az elektromos légkábel hálózat tartóoszlopai miatt egyoldali kétirányú kerékpárutat kell kiépíteni a Rákóczi utcáig.
A létesítmény jellemző paraméterei:
- hossz: 310 m;
- szélesség:2,24 m.
Pályaszerkezet:
- 2 x 3 cm aszfalt;
- 20 cm CKt alap;
- 20 cm homokoskavics ágyazat
Közút szelvénye: 4+660 - 4+970
Kerékpárút szelvénye: 0+000 - 0+310.

4., Parkolók kiépítése a Kossuth utcán
A településközpontba a közút mellett jelenleg betonrács burkolatú parkolók vannak kiépítve, melyeket a beruházás során újra kell építeni és az igényekhez igazítva darabszámukat bővíteni kell.
A létesítmény jellemző paraméterei:
- 14 db párhuzamos felállású parkoló;
- 6 x 2,5 m;
Pályaszerkezet:
- 2 x 4 cm aszfalt;
- 20 cm FZKA alap;
- 20 cm homokos kavics ágyazat.

5., Parkolók kiépítése a Brigád utcán
A Polgármesteri hivatal mellett a településközpontban hosszú ideje igény merült fel egy parkolótömb kiépítésére. Ennek keretében parkolóút és 17 db személygépkocsi parkoló épül ki. A létesítmény jellemző paraméterei:
- 17 db merőleges felállású parkoló;
- 5 x 2,5 m.
Pályaszerkezet:
- 2 x 4 cm aszfalt;
- 20 cm FZKA alap;
- 20 cm homokos kavics ágyazat.
A kerékpárút hálózat fejlesztése során megváltoznak a településközpontban a parkolási viszonyok, ezért szükséges a parkolók átépítése, illetve új parkolóhelyek kijelölése.
„6” Déli elkerülő út

A településen több közút útvonala halad át, érintve a településközpontot, ami az átmenő forgalom tekintetében nagy mértékben terheli a települést. A település déli szélén önkormányzati tulajdonú területen került kijelölésre egy olyan elkerülő út nyomvonala, mely a 4223 (Sarkadkeresztúr) – 42339/4235 (Vésztő) közutakat összekötve tehermentesíti a teleülés úthálózatát az átmenő forgalomtól.
A létesítmény jellemző paraméterei:
- hossz: 490 m;
- szélesség:7 m.
Pályaszerkezet:
- 3 x 5 cm aszfalt;
- 20 cm FZKA alap;
- 20 cm homokos kavics ágyazat;
- 30 cm meszes talajstabilizáció.
Az elkerülő út az önkormányzat tulajdonában lévő 0359/12, 0363/10, és 0363/11 tulajdonokat érinti, besorolása szerint legelő, a tervezési szakasz: 0+000 - 0+490.

Pontozási szempontoknak való megfelelés.
A tervezett beruházás elősegíti, javítja a kerékpáros közlekedés biztonságát, a tervezési szakaszon biztosítja a kerékpáros forgalmat, részben a közút igénybevétele nélkül, valamint a forgalomcsillapítást a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb települési környezet megteremtése érdekében. Helyi munkalehetőséget biztosít az ott élőknek az építkezés ideje alatt, valamint a környező munkalehetőségek kényelmesebb és biztonságosabb megközelíthetőségét eredményezi. A tervezési szakasz tulajdonviszonyai rendezettek, az érintett területek tulajdonosai minden esetben az önkormányzat, illetve a Magyar Állam. A Közútkezelőtől a hozzájárulási nyilatkozatok bekérése folyamatban van.
A kiépülő kerékpárúttal lényegesen javul a biztonságos kerékpár közlekedés. Egyirányú útvonalak eddig sem voltak a településen és jelen projekt keretében sem létesül. A kiépítésre kerülő kerékpárforgalmi létesítmények felülete egyenletesen, hullámmentesen, csúszásmentesen és döccenőmentesen kerül kialakításra a hatályos szabványok betartása mellett. Érintett buszmegállónál az UME irányadó rendelkezési kerültek figyelembe vételre. Akadálymentesítésre nincs szükség, nincsenek szintbeli eltérések, szegélyek egyéb akadályok, amiket szükséges lenne megszüntetni. A beruházás során útvonal-, és célállomás jelző táblák kerülnek kihelyezésre.
A tervezés során figyelembe vettük a kapcsolódási lehetőségeket a közösségi közlekedés állomásaival, a hálózati nyomvonal több ponton érint közösségi közlekedési (buszmegálló) hálózati elemeket. A jelen tervek szerint kiépített hálózat folytatható Vésztő Város irányába, így biztosítva a két teleülés összekötését biztonságos kerékpárút hálózattal. Okányon áthalad az Alföldi Kék Túra nyomvonala. Egy helyi szakasza kerékpárral nem járható, de a tervezett nyomvonallal érintkezik. Ez segíti az aktív kerékpáros turistákat, akik a helyi turisztikai látnivalókat kívánják megközelíteni. Az aktív turizmus fejlesztése a HFS-ben nevesítve van.
A projekt a felhívás 3.1 pontjában felsoroltak közül az alábbi tevékenységeket valósítja meg:
A) Kerékpárosbarát programelem:
A/a: A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. Okány közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása folytatódhat kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével (valamint az elkerülő út megépítésével.) A meglévő kerékpárúthoz csatlakozva egy egységet alkotva biztosítja a kerékpáros közlekedést. A jelen tervek szerint kiépített hálózat folytatható Vésztő Város irányába, így biztosítva a két teleülés összekötését biztonságos kerékpárút hálózattal.
A/c: A tervezett nyomvonal kapcsolódik a település belterületén közút mellett megvalósult kerékpárúthoz, így alkotva a településen átmenő közutak mellett teljes kerékpárút hálózatot. A megvalósítással a település legfrekventáltabb útvonalai válnak biztonságossá a kerékpárosok számára. A település összes fontos célállomása elérhetővé válik a hálózatbővítéssel. 
B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés 
b) Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése érdekében: elkerülő út.
A jelenleg rendelkezésre álló forgalomszámlálási adatok alapján az elkerülő út kiépítésével a településközpontot terhelő forgalom gépjármű forgalmának 30 %-a, tehergépjármű forgalmának 45 %-a fogja az elkerülő utat igénybe venni, várhatóan ennyivel csökken a településközpont terheltsége. Az elkerülő út kiépítése a kerékpárosbarát programelemhez is kapcsolódik: nagy mértékben lecsökken a településközpont gépjármű, ezen belül is kiemelten a teherforgalom nagysága, ezzel segítve a kerékpáros közlekedés ösztönzését.
D) Kapcsolódó tevékenységcsoport

© 2024 - Okány Község Önkormányzata - Kreatív-Webmester - Minden jog fenntartva - Tervezte: JoomShaper

Főmenü