Mit jelent a gyakorlatban a szabad vállalkozási zóna?

A gazdasági területi kiegyenlítést szolgáló, a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások, és gazdaságfejlesztését célzó beruházások támogatása.

A szabad vállalkozási zónák területei esetében fejlesztési, beruházási, adópolitikai és foglalkoztatáspolitikai kedvezmények érhetőek el. Jelenleg Magyarország ország társadalmi-gazdasági leszakadással leginkább érintett 108 járása minősül szabad vállalkozási zónának a 27/2013. számú kormányrendelet szerinti besorolásban.
 Bizonyos hazai forrású, illetve európai uniós pályázatok a korszerű technológiák gépek, eszközök beszerzésének támogatásával járulnak hozzá a fejlett gyártási infrastruktúra kialakításához a termelő, feldolgozóipar területén. Az szabad vállalkozói zónák tehát lehetőséget biztosítanak a modern eszköz- és gépcsoportok, valamint megfelelő infrastruktúrával ellátott ipari telephelyek kialakítására, a szektor és a térség gazdasági szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.
Ha egy vállalkozás szabad vállalkozási zónában működik, az a pályázat elbírálásakor többletpontokat hozhat, illetve nagyobb mértékű támogatási intenzitás érhető el, az adott pályázati kiírásban.

KKV-k munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban
Példa: A fejlesztési adókedvezményre jogosult a beruházás üzembe helyezését követő 5 éven belül szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesíthet, ha bővíti a munkavállalóinak létszámát. A kedvezmény a foglalkoztatás első két évében havi 100 ezer forint bruttó bérig érvényesíthető, 100 százalékos kedvezményt jelent a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás tekintetében.

27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet
a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól
A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A Kormány a leghátrányosabb helyzetű térségekben található településeket szabad vállalkozási zónává nyilvánítja.
(2) 1 A leghátrányosabb helyzetű térségek települései
a) az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabály szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségek települései, amelyek listáját az 1. melléklet tartalmazza, valamint
b) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő kategóriákba eső járások, az 1. mellékletben nem szereplő települései, amelyek listáját a 3. melléklet tartalmazza.
(3) 2 Az (1) bekezdéstől eltérően a Kormány terület- és gazdaságfejlesztési, valamint foglalkoztatáspolitikai szempontok alapján további hátrányos helyzetű településeket nyilváníthat szabad vállalkozási zónává. E települések listáját a 2. melléklet tartalmazza.
2. A fejlesztési célú források igénybevétele
2. § (1) A foglalkoztatás-bővítés, az új munkahelyek teremtésének ösztönzésére a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész központi keretének terhére meghirdetett pályázat alapján a szabad vállalkozási zónákban működő, valamint betelepülő vállalkozások, az alaptámogatáson és a kiegészítő támogatásokon kívül – az éves pályázati felhívásban meghatározott formában, támogatási mértékben – többlettámogatást igényelhetnek.
(2) A szabad vállalkozási zónákba betelepült vállalkozások egyéb, fejlesztési és foglalkozatási célú támogatási igényeiket a számukra kiajánlott pályázati úton érvényesíthetik.
3. Szabad vállalkozási zóna működtetése
3. § (1) A szabad vállalkozási zónává történő kijelölés 5 évre szól.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kijelölést – a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter javaslatára – annak lejárta előtt meghosszabbíthatja.
(3) 3 A megye területén a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek szabad vállalkozási zónákkal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve a megyei önkormányzat hangolja össze és koordinálja.
4. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § 4 A rendeletnek a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. R.) megállapított 3. mellékletében kijelölt települések esetében a Mód. R. hatálybalépését 5 követően a szabad vállalkozási zónává történő kijelölés 5 évre szól.

Forrás www.njt.hu
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158826.314973

 

forrás: www.geoindex.hu

 

 

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.