Pályázat száma

TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00019

Kedvezményezett neve

OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Okány településen

Megvalósítás helyszíne

Okány

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma

2017.07.31.

Támogatás megítélésének dátuma

2017.12.20

Megítélt támogatás összege (Ft)

149 999 744

Támogatási arány (%)

100 %

Szerződés hatályba lépésének dátuma

2018.02.20.

Szerződésben megítélt támogatás (Ft)

149 999 744

Szerződésben elfogadott összktg. (Ft)

149 999 744

Projekt tervezett kezdése


2018.02.15.

Projekt tervezett befejezése


2019.12.31.

Kifizetett támogatás összege (Ft)

149 999 744

A fejlesztéseket olyan területekre fókuszáltuk, ahol a csapadékvíz elvezetés hiánya jelentős természeti kockázatokat hordoz magában. Az elmúlt évek heves csapadékai és belvizei következtében a település csatornái feliszapolódottak, átereszei megsüllyedtek, ennek következtében esési viszonyai megváltoztak, növényzettel benőtté váltak. A fenti okok következtében szükséges: a Széchenyi, Hunyadi, Sport,Tóhegyi, Iskola köz utcákban a földmedrű csatornák rekonstrukciója, felújítása. A Száraz ér utcában nyílt burkolt medrű csatorna kialakítása; valamint a Kossuth Lajos utcában zárt csapadékvíz elvezető hálózat kialakítása annak érdekében, hogy a település érintett részei a lehető leggyorsabban belvízmentesítésre kerüljön. A vízelvezető árkok, csatornák medre rendezetlen, lejtésviszonyai nem egyértelműek, a vízvezetés folytonosságát, az esetenkénti elleneséseken kívül a hiányzó átereszek is gátolják. A beépített átereszek átmérői véletlenszerűek, azok részben hidraulikailag, illetve szerkezetileg nem minden esetben felelnek meg a vízelvezetési követelményeknek. Fentiekből adódóan szükség van a belvíz-elvezetési hálózat teljes körű kiépítésére, a már meglévő elemek szükség szerinti rekonstrukciójára. Az alábbi projektelemek megvalósítása szükséges: földmedrű nyílt árok kiépítése; burkolt nyílt árok kiépítése; zárt belvízelvezető csatorna kiépítése; útkereszteződések bontása helyreállítása; tiltós áteresz építése. Az alábbi célok megvalósítása érdekében a vizek kártételeinek további csökkentése; vízhasználat feltételeinek javítása; jó ökológiai állapot elérése/fenntartása. Célkitűzés a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a település környezeti állapotának javítása, a belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a településen meglévő csatornák rendezésével, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer felújításával, valamint a létrejövő rendszerek biztonságos üzemeltetése a vízgyűjtő területen. Ezen túlmenőn cél a lakosság komfortérzetének növelése, ezáltal a lakóhelyhez való kötődés, a helyben maradás elősegítése. A szemléletformáló program célja, hogy megismertesse a célcsoportot a környezetvédelem általános elveivel, a fenntartható fejlődés fogalmával, jellemzőivel, illetve, hogy a helyiek hogyan tudnak hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez mindennapi tevékenységük során. A projekt keretében kötelezően vállalt szemléletformáló programon túl, a Projektgazda vállalja a fejlesztéssel érintett területen a kulturált, tiszta környezet fenntartását. A tervezett beavatkozás rendszerbe integráltan valósul meg, illeszkedve a települési dokumentumokhoz, fejlesztésekhez, a megyei, a járási, illetve az országos fejlesztésekhez. Az illeszkedés a PET-ben került részletesen kifejtésre. A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának intézményi, műszaki háttere biztosított, ez a PET-ben bemutatásra került. Az önkormányzat jelen fejlesztést a Területspecifikus melléklet 1.2 a) Sarkadi járás számára elkülönített indikatív keretösszegből kívánja fedezni.

© 2024 - Okány Község Önkormányzata - Kreatív-Webmester - Minden jog fenntartva - Tervezte: JoomShaper

Főmenü