Községháza épületének energetikai korszerűsítése

Pályázat száma

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00027

Kedvezményezett neve

OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe

Az okányi Községháza épületének energetikai korszerűsítése

Megvalósítás helyszíne

Okány

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma

2017.07.31

Támogatás megítélésének dátuma

2017.12.20

Megítélt támogatás összege (Ft)

60 769 758

Támogatási arány (%)

100

Szerződés hatályba lépésének dátuma

2018.06.05

Szerződésben megítélt támogatás (Ft)

60 769 758

Szerződésben elfogadott összktg. (Ft)

60 769 758

Projekt tervezett kezdése

2018.06.01

Projekt tervezett befejezése

2019.08.01

Kifizetett támogatás összege (Ft)

60 769 758

A projekt keretében az okányi Községháza energetikai felújítása valósul meg. A felújítás keretében 559 m2 felületen külső homlokzati szigetelés, valamint 665 m2 felületen födémszigetelés valósul meg. A homlokzati szigetelés során 15 cm vastagságban expandált polisztirol szigetelés kerül felhelyezésre, mely biztosítja a megfelelő hőszigetelést a fűtött teret határoló épületszerkezetek számára. A födémre 20 cm-es vastagságban Kőzetgyapot kerül leterítésre. A projekt keretében továbbá a nyílászárók is kicserélésre kerülnek 134,7 m2 felületen, így a korszerűbb és jobb hőátbocsátási tényezővel rendelkező nyílászárók tovább segítik az energetikai korszerűsítés hatékonyságát. Az elavult gázkazán cseréje is megtörténik a fejlesztés keretében. A helyére egy korszerű kondenzációs kazán kerül elhelyezésre. A kazáncsere mellett a hőleadói oldal korszerűsítése is tervezett, melynek során termosztatikus szelepekkel ellátott új radiátorok is beépítésre kerülnek. A villamosenergia igény fedezésére egy 32 panelből álló napelemes rendszer is telepítésre kerül az épület tetőszerkezetére. Sor kerül továbbá az épület projektarányos akadálymentesítésére is, melynek keretében mozgássérült mellékhelyiség és feljáró készül.
A fejlesztés az önkormányzati intézmények költségeinek csökkentése mellett hozzájárul a településkép javításához, a környezetszennyezés csökkentéséhez, fenntartható fejlődést szolgáló szempontok érvényesítéséhez az energiahatékonyság terén. A tervek az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, követelmények, országos és ágazati szabványok figyelembevételével készültek el, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A tervezés során az építész tervező, gépész tervező és energetikai szakember konzultáltak az épületenergetikai lehetőségekről. Az energetikai korszerűsítés indoka kettős. A Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása kiemelten a városi területeken; a Projekt pedig a 3.B, a Települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése egyedi célkitűzéshez tud kapcsolódni azáltal, hogy az
egyedi célkitűzésben foglaltakhoz helyi szinten jelentős mértékben hozzájárul. Mindezek mellett költséghatékonysági szempontok is vezérelték a fejlesztési igény megfogalmazását, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat működési költségeinek jelentős részét a települési tulajdonban álló közintézmények működtetése adja. Ezen költségek nagymértékben csökkenthetőek az energetikai szempontú korszerűsítéssel, hiszen a modernebb infrastruktúra alacsonyabb rezsiköltséggel működtethető, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet a település kiadásaiban.

© 2024 - Okány Község Önkormányzata - Kreatív-Webmester - Minden jog fenntartva - Tervezte: JoomShaper

Főmenü