infoblokk kedv final RGB KA

meghívó

Tisztelettel meghívom Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. március 14-én 14.00 órakor tartandó rendkívüli

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Az ülés helye: Községháza Tanácskozó terme

N A P I R E N D I   J A V A S L A T:

Nyílt ülés:

1.         Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

            Előadó: Szívós László polgármester, dr. Zakariás János jegyző (mellékletek)

2.         Választási gyűlések tartásával kapcsolatos döntés

Előadó: Szívós László polgármester

3.         Az óvodai felvételi körzethatárok felülvizsgálata

Előadó: Szívós László polgármester

4.         Az Alföldvíz zrt. vagyonkezelésében lévő eszközök értékváltozásáról történő tájékoztatás

Előadó: Szívós László polgármester

5.         Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása (ZÁRT ÜLÉS)

Előadó: dr. Zakariás János jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

Okány, 2018. március 09.

                                                    

  

  Szivós László s.k.

                                                                   polgármester 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. március 10-ére Okány Község Önkormányzata igazgatási szünetet rendelt el. 2018. március 16-a (péntek) munkaszüneti nap. Ezen a két napon az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart.


Köszönöm megértésüket.

dr. Zakariás János jegyző

 

image001

meghívó

Tisztelettel meghívom Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. február 28-án 14.00 órakor tartandó

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Az ülés helye: Községháza Tanácskozó terme

N A P I R E N D I   J A V A S L A T:

Nyílt ülés:

1.         Az Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

           Előadó: Szívós László polgármester, dr. Zakariás János jegyző

2.         A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Szívós László polgármester

3.         Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előadó: dr. Zakariás János jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

4.         Okány Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési tervének elfogadása

Előadó: Szívós László polgármester

5.         A polgármester 2018. évi szabadságolási terve

Előadó: Szívós László polgármester, dr. Zakariás János jegyző

6.         Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezése I. forduló

Előadó: Szívós László polgármester, dr. Zakariás János jegyző

7.         Székhelyhasználati megállapodás: Okány Községi Sportkör, Okányi Horgász Egyesület, Okányi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány, Okányi Általános Iskoláért Alapítvány, Okányi Település-szépítők Egyesülete, Települési Könyvtárpártolók Egyesülete

Előadó: Szívós László polgármester

8.         Döntés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról és művelési ág változtatásról az Iparterület és a Szennyvíztelep kapcsán

Előadó: Szívós László polgármester

9.         Beszámoló a civil szervezeteknek nyújtott 2017. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról

Előadó: Szívós László polgármester, dr. Zakariás János jegyző

10.       Tájékoztató a képviselői és polgármesteri vagyonnyilatkozatokról

Előadó: Nagy Anita Ügyrendi és Gazdálkodási Bizottság elnöke

11.       Döntés a 2017. évi kiegészítő fogorvosi díjazás felhasználásáról

Előadó: Szívós László polgármester

12.       Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Szívós László polgármester

13.       Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Szívós László polgármester

14.       Bejelentések

Zárt ülés:

1.         Települési támogatásként nyújtott „Babacsomag” iránti kérelmek elbírálása

           Előadó: Szívós László polgármester

Okány, 2018. február 23.

                                                    

  

Szivós László s.k.

                                                                   polgármester

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását. Ezzel kapcsolatosan részletes információk a Nemzeti Választási Iroda honlapján megtalálhatóak.

Településünk a Békés megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerülethez (OEVK) tartozik, melynek székhelye Gyula Város.

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (OEVI) közleményei ide kattintva, az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) határozatai ide kattintvaa mozgóurnával, átjelentkezéssel, nemzetiségi névjegyzékbe vétellel kapcsolatos nyomtatványok ide kattintva érhetőek el.

dr. Zakariás János jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal

                        

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5534 Okány, Kossuth Lajos utca 16.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Okány Község Önkormányzata és intézményei működésével kapcsolatos pénzügyi beszámolási, kontírozási, és könyvelési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról szóló 1/2018. (I. 11.) önkormányzati rendelete, az egyéb juttatásokra pedig Okány Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 5/2017. (II. 2.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók. 

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal

                        

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi ügyintéző (gazdasági vezető)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5534 Okány, Kossuth Lajos utca 16.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Tervezi és elkészíti Okány Község Önkormányzata és intézményei költségvetését, zárszámadását; Felel az önkormányzat és intézményei finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rendjének betartásáért, a gazdálkodás jogszerű végrehajtásáért; Részt vesz a pénzügyi tárgyú koncepciók, szabályzatok, stratégiai dokumentumok előkészítésében, végrehajtásában; Részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok pénzügyi tárgyú előterjesztéseket tárgyaló ülésein; Ellátja az ASP „gazdálkodás szakrendszer” működtetésével, kezelésével, a rendszerbe történő adatfeltöltéssel kapcsolatos feladatokat, műveleteket és felel azok szakszerűségéért; Ellátja az államháztartásról szóló CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei szerinti gazdasági vezetői, pénzügyi ellenjegyzői feladatokat; Könyvviteli munkát végez; Elkészíti és továbbítja a pénzügyi tárgyú jelentéseket, beszámolókat, továbbá elvégzi az ezekkel kapcsolatos valamennyi egyeztetést és dokumentálja azokat;

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5534 Okány, Kossuth Lajos utca 16.

Békés megye, 5538 Biharugra, Erzsébet utca 25.

Ellátandó feladatok:

Vezeti az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Biharugrai Kirendeltségét, továbbá ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdése szerint helyettesíti a jegyzőt.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Biharugrai Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 5/2017. (II. 2.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.