Pályázati felhívás

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5534 Okány, Kossuth Lajos utca 16.

Békés megye, 5538 Biharugra, Erzsébet utca 25.

Ellátandó feladatok:

Vezeti az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Biharugrai Kirendeltségét, továbbá ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdése szerint helyettesíti a jegyzőt.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Biharugrai Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 5/2017. (II. 2.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

 

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,,

        Közigazgatásban szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány („büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jegyzői munkakörben szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti fényképes, önéletrajz;

        képesítést igazoló okiratok másolata;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a Kttv. 84-87.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szivós László polgármester nyújt, a 06304663495 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Okányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5534 Okány, Kossuth Lajos utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2790/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

és

        Elektronikus úton dr. Kiss Mihály jegyző részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

        Személyesen: dr. Kiss Mihály jegyző, Békés megye, 5534 Okány, Kossuth Lajos utca 16. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző javaslatára Szívós László és Makra Tibor polgármesterek döntenek. A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. A pályázat bármely okból történő eredménytelennek nyilvánítási jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.okany.hu - 2018. január 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.okany.hu honlapon szerezhet.

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.