Pályázat száma

EFOP-3.3.2-16-2016-00177

Kedvezményezett neve

OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe

A köznevelés eredményességének növelése Okányban és környékén

Megvalósítás helyszíne

Okány

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma

2016.11.29

Támogatás megítélésének dátuma

2018.01.08

Megítélt támogatás összege (Ft)

25 000 000

Támogatási arány (%)

100

Szerződés hatályba lépésének dátuma

2018.02.21

Szerződésben megítélt támogatás (Ft)

25 000 000

Szerződésben elfogadott összktg. (Ft)

25 000 000

Projekt tervezett kezdése

2018.03.01

Projekt tervezett befejezése

2021.02.28

Kifizetett támogatás összege (Ft)

20 969 027

A projekt CÉLJA, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra.
A Főpályázó Okány Község Önkormányzata (közösségi közművelődési színterével), aki hat nevelési-oktatási intézménnyel köt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség erősítése, illetve a gyermekek tudásának és készségeinek fejlesztése céljából.
A beavatkozások keretében a bevont HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS TANULÓK ÉS GYEREKEK aránya 30% feletti. A fejlesztés növeli a fogyatékos tanulók, gyermekek tanuláshoz történő hozzáférését is, mivel SNI tanulók is bevonásra kerülnek. A megvalósuló program komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg (sarkadi), és CÉLCSOPORTJÁNAK nagy része is ott él, kisebb része pedig fejlesztendő térségben (szeghalmi járás). A projekt minimálisan előírt indikátor értéknél 40%-nál magasabb értéket (288 fő) vállal a kulturális intézmény fenntartója.
A projekt keretében megvalósítani tervezett FOGLALKOZÁSI FORMÁK:
Okány Község Önkormányzata Óvoda Intézménye: vetélkedő, témanapok, tábor és kulturális órák indulnak.
Okányi Általános Iskola: havi és heti szakkörök, tábor, vetélkedő, kulturális órák, tehetséggondozó kiscsoport tervezett.
Vésztői Református Egyház Kis Bálint Általános Iskolájának Wesselényi utca 14 szám alatti telephelye: művészeti csoport indul.
Vésztői Református Egyház Kis Bálint Általános Iskolája: havi szakkör és tehetséggondozó kiscsoport tervezett.
Okányi Általános Iskola Sarkadkeresztúri Tagintézménye: havi és heti szakkör, foglalkozássorozat, tehetséggondozó kiscsoport, művészeti csoport, valamint vetélkedő tervezett.
Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye: vetélkedő tervezett.
A tervezett fejlesztések ILLESZKEDNEK az Európa 2020 Stratégiához, a partnerségi megállapodáshoz, az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájához, a Nemzeti Alaptanterv alapján készülő akkreditált kerettantervekhez/nevelési oktatási programhoz, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program céljaihoz.
A beavatkozások keretében hangsúlyos az alapkompetenciák fejlesztése, illetve innovatív módszerek alkalmazása, a foglalkozások a szülők bevonását is ösztönzik. A tanulási alkalmakat a nevelési-oktatási intézmények és a Projektgazda szoros együttműködésben végzik.
Megvalósuló TEVÉKENYSÉGEK: A Projekt előkészítés keretében a programokhoz kapcsolódó előzetes igényfelmérést követően elkészült a szakmai terv, valamint megkötésre kerültek az együttműködési megállapodások a nevelési-oktatási intézményekkel. A projekt megvalósítása során fenti foglalkozási formák valósulnak meg, a foglalkozások sikeres megvalósítása érdekében betervezésre került: kapcsolódó eszközbeszerzés, anyagbeszerzés, tartalmi fejlesztés szolgáltatás költségei. A tevékenységek tervezésénél a vonatkozó MŰSZAKI-SZAKMAI ELVÁRÁSOKRA figyelemmel voltunk. A HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK (esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok) érvényre jutása biztosított. A disszeminációs elemek a TÁJÉKOZTATÁSRA ÉS NYILVÁNOSSÁGRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK szerint betervezésre kerültek.
A projekt megvalósítás időszaka: 2017.09.01 – 2020.08.31 (36 hónap), mely alatt minden intézmény egynél több foglalkozást valósít meg.
A projekt megvalósításához szükséges SZERVEZETI HÁTTÉR biztosított: A PROJEKTMENEDZSMENTHEZ (projektmenedzser és pénzügyi vezető) szakértői szolgáltatást kívánunk igénybe venni, amelyet 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet számla ellenében lát majd el. Projektgazda vállalja, hogy a projekt teljes időtartama alatt SZAKMAI VEZETŐT alkalmaz – a Felhívás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, heti 20 órában.
Projektgazda rendelkezik a szükséges szakmai tapasztalatokkal, a projekt céljait szolgáló tevékenységek ellátására alkalmas és felhatalmazott, rendelkezik a szükséges humán erőforrásokkal és infrastrukturális feltételekkel. 
A projekt HATÁSAI: A projekt által az intézményekben kialakul egy új szemléletmód, a tanórán kívüli kulturális tevékenységek szükségességét felismerik az intézmények, ehhez a fenntartási időszakra tett vállalás is hozzájárul – a projekt hosszú távú hasznosulása biztosított. A fejlesztés eredménye intézményi oldalról fenntartható. A projekt tartalma részletesen a szakmai tervben kerül kifejtésre.

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.