FELHÍVÁS

a szociális földprogramba való jelentkezésre

 

Okány Község Önkormányzata 2016/2017. mezőgazdasági évben ismét meghirdeti a tulajdonában lévő földterületek használatát az arra rászoruló családok részére. A szociális rendelet értelmében a rászoruló „az a család, vagy egyszemélyes háztartás, aki maximum 1,5 ha termőföld tulajdonnal rendelkezik és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg családok esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át (42750 Ft/hó/fő), és egyszemélyes háztartás esetén a 200%-át (57000 Ft/hó/fő)”.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban Fazekas Melinda szociális ügyintézőnél átvehető Jelentkezési lapon lehet. A jelentkezéskor a szociális rendelet értelmében csatolni kell a megfelelő jövedelemigazolásokat, valamint egy nyilatkozatot a saját földtulajdon nagyságáról. Az igazolás illetve a nyilatkozat hiányában a jelentkezést nem lehet elbírálni!

A jelentkezés határideje: 2016. augusztus 31.

A jelentkezéseket az Önkormányzat Településügyi Bizottsága bírálja el. A késedelmesen vagy hiányosan beérkezett jelentkezések az elbírálásban nem vesznek részt.

Okány, 2016. július 20.

Horváthné Vad Piroska sk.
Településügyi Bizottság elnöke

Péntektől már elérhető a családi ház felújítási program honlapja.

ZFR-CSH/2016 Otthon Melege Program Családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt alprogram

Benyújtani természetesen még nem lehet a pályázatokat, de a gyakran ismételt kérdések, a felhívás és az útmutató már elérhetőek!

Elérhetőség:
https://csaladihaz2016.nfsi.hu

Bizonyára a legtöbben találkoztak azzal, hogy az elmúlt hetekben az önkormányzat megbízott dolgozói a összeírtak a község telkein megtalálható építési törmelékeket, illetve az elszállításuk igényét. Mindazon törmeléket, beton, cserép darabokat, amelyek alkalmasak arra, hogy útalapot építsünk belőle a községben elszállítunk és hasonlóan az előző évhez egy mobil betondaráló géppel ledaráltatunk. Ezáltal tisztulnak a porták és hasznosul a hulladék. J  Felhívom a figyelmet arra, hogy kizárólag a lakosságnál található csekélyebb mennyiségű cserép és betontörmelék elszállítására van módunk!


Szívós László  
polgármester

Mint az a lakosság és a vállalkozások számára is ismeretes a szennyvízberuházás elnyerte a 100%-os támogatást. Annak érdekében, hogy a 2,1 Milliárd Forint értékű beruházási munkából helyi vállalkozók is részesedhessenek, egy úgynevezett ajánlati listát állítok össze, amelyet az önkormányzat eljuttat majd valamennyi kivitelezésre pályázó cég részére.
Ehhez szükséges felmérni azt, hogy itt helyben mekkora mennyiségű és összetételű gépi kapacitás (szállítóeszköz, rakodó, kotrógépek, egyéb eszközök) áll rendelkezésre a vállalkozásoknál, valamint azt, is, hogy milyen szakképzettségű szakemberek tudnának részt venni majd a beruházásba. Fontos tudni azt is,hogy mely vállalkozásoknak milyen tapasztalatai, referenciái vannak, amelyek a csatorna, illetve telepépítésben hasznosak lehetnek.
A témában május első hetében egy számítógéppel kitölthető adatlappal keressük meg a község vállalkozásait, ezen kívül a Polgármesteri Hivatalban a Műszaki csoportnál Varga József tud részletes felvilágosítást adni. A felmérésben való részvétel nem kötelező, mindössze egy lehetőség a helyi vállalkozások számára.


Szívós László  
polgármester

A Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázatot írt ki „Szegények Patikája” címmel. A gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek ingyenesen juthatnak hozzá a Jovital duo vitamincsomaghoz. Ez a készítmény alkalmas arra, hogy szedése megerősítse a tél során, a különböző járványokban is legyengült szervezetet. A pályázat benyújtási határideje: 2016. április 6. volt. Április 19-én kaptuk az értesítést, hogy a pályázatunkat befogadták, és pozitív elbírálást kapott az ország mindössze 90 másik településével együtt.
Ez alapján tehát Okány Község Önkormányzata és a Gyermekétkeztetési Alapítvány minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő okányi gyermek részére egy Jovital duo vitamincsomagot adományoz!
A kiosztás helye és időpontja: Okány Község Önkormányzata 5534 Okány, Kossuth u. 16. (10-es számú iroda, Fazekas Melinda szociális ügyintézőnél)

2016. április 28. (csütörtök) 8:00 - 15:45


Szívós László  
polgármester

Tájékoztatom a Község lakosságát, hogy a korább már elnyert 1 780 482 083 Ft összegű állami támogatás mellé az állam vissza nem térítendő támogatásként biztosítja a község önerejét.
Így a szennyvízberuházás támogatása  összesen: 2 095 979 454 Ft, a támogatási intenzitás pedig 100%!

Szívós László  
polgármester

Okány

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!


Engedje meg, hogy tisztelettel felhívjuk a figyelmét, és egyben kérjük szíves együttműködését, valamint támogatását a 2016. március 1-jén elindított, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) által és a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) közreműködésével megvalósított „A gépjárművezetők, illetőleg a vezetési jogosultságot igénylők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák, észlelési, döntési és cselekvési készségek témakörében, a járművezetéshez nélkülözhetetlen ismeretek elsajátításának és folyamatos megújításának képességéhez kapcsolódó tananyagok, módszertani útmutatók elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani útmutatók fejlesztése, a közlekedésre nevelés oktatási anyagainak felhasználása, hozzáférésének biztosítása önállóan feldolgozható digitális formában” tárgyú projektben (továbbiakban: tanuloknak.huéskreszfelfrissito.huprogram).

Az NKH által előkészített, 2016. március 1-jétől június 15-ig tartó Közlekedésbiztonsági program – összhangban a törvényi felhatalmazásokkal, továbbá a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelettel és a 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelettel – elsődleges célja, hogy a legkorszerűbb technológiák (pl. e-learning) segítségével járuljon hozzá a NAT-ban és az EU-ajánlásokban meghatározott,közlekedésbiztonsággal és közlekedéssel kapcsolatos kompetenciák minél fiatalabb korban történő, készségszintű kialakításához, a közlekedésben rejlő balesetveszélyes helyzetek felismerése javuljon, a szabályokat betartó és környezettudatos attitűd fejlődjön, amelynek eredményeképpen a szabálysértések és balesetek száma országos szinten csökkenthető.

A tanuloknak.hu programban évfolyamonként külön-külön tananyagot biztosítunk a tanulók részére, illetve módszertani útmutatóval kiegészítve a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok számára. Az idei programban újdonságként szerepelnek az „Közlekedési ismeretek oktatása óvodások számára”, diákok számára „„Az iskola rendőre” és az „Egy iskola egy polgárőr” programban résztvevő pedagógusok számára készült bűn- és baleset-megelőzést segítő módszertani kiegészítő tananyag és a „A diszkóbalesetek okait feltáró és azok megelőzését szolgáló digitális tananyag”.

A kreszfelfrissito.hu program keretében a felnőttek – „A”, „B”, „C”, „D” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezők, valamint kerékpárral közlekedők – részére is biztosítunk ismeretfelújító képzéseket. A Közlekedésbiztonsági program részeként összeállított, KRESZ-tudást felfrissítő képzés célja, hogy felhívja a figyelmet az elmúlt években bekövetkezett legfontosabb jogszabályi változásokra, ezzel segítséget nyújtva a járművezetőknek, hogy tudásukat rendszerezzék, szabályismeretük és közlekedési moráljuk fejlődjön. Idén a felnőtteknek szóló programban is készültek új tananyagok: „Gépjárművek forgalomba helyezése és  időszakos műszaki vizsgálata ” és „Hivatásos gépjárművezetői ismeretek - A közúti árufuvarozói tevékenység alapjai”, a „Biztonságos közlekedés kerekesszékkel” digitális tananyag, valamint a „Polgárőri alapismeretek - A baleset-megelőzés” ismeretanyagával bővített digitális tananyag.


A program során a vállalatok vezetői számára vonzó lehet az ingyenes képzés lehetősége, amelynek segítségével a vállalat dolgozói felmérhetik és fejleszthetik meglévő tudásukat, ezáltal a céges gépjárművekkel végzett munka során csökkenhet a balesetek bekövetkezésének kockázata. Mindemellett a cégvezetés számára a képzés pozitív hozadéka lehet a gépjárművek állagának megóvása, amely éves szinten jelentős megtakarítást eredményezhet a cég költségvetésében.

Annak érdekében, hogy a magánszemélyek még nagyobb kedvvel, motivációval vegyenek részt a Közlekedésbiztonsági programban, a képzést elvégzők közül hetvenezren ingyenesen elvégezhetnek egy e-learninges, hatóságilag akkreditált (hivatalos) kategóriás („AM”, „A1”, „A2”, „A”, „B”, „C”, „D”) elméleti képzést – például azzal a céllal, hogy vezetői engedélyt szerezzenek egy újabb kategóriában.

A cél megvalósítása érdekében kérjük, nyújtson széles körű tájékoztatást az Önkormányzata körzetébe tartozó köznevelési intézmények igazgatói, a vállalatok, cégek vezetői körében, és biztassa őket arra, hogy csatlakozzanak a tanuloknak.huéskreszfelfrissito.hu programokhoz.

Az ingyenes képzésben mindenki részt vehet:
● tanuloknak.hu
o   köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok
o   köznevelési intézményben tanuló diákok
● kreszfelfrissito.hu
o   a vezetői engedéllyel („A”, „B”, „C”, „D” kategória) már rendelkező bármely személy,
o   a vezetői engedéllyel nem rendelkező felnőttek.

Az előzetes regisztrációhoz kötött, ingyenes képzés 2016. március 1-jétől június 15-éig érhető el.

Jelentkezni a www.tanuloknak.huéshttp://www.kreszfelfrissito.hu/ weboldalakon lehet.

A biztonságos közlekedés mindannyiunk közös ügye, ezért bízom sikeres együttműködésünkben!


Budapest, 2016. március 09.


Köszönettel és tisztelettel:

Győri Gyula
elnök
Nemzeti Közlekedési Hatóság

 

A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. §.-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkör alapján PÁLYÁZATOT HIRDET "Állás keresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére"

A pályázati felhívás, a pályázati útmutató, valamint a benyújtáshoz szükséges dokumentumok alább tölthetők le:

Benyújtható: 2016.03.10. és 2016.05.09. között.

A támogatás legfeljebb 2 millió forint összegig terjedhet vissza nem térítendő formában.

A teljes pályázati csomag letölthető itt

 

A Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. 2016. évi sormunkavégzési ütemterve szerint Okány községben

2016. év március 01 - március 1., majd szeptember 19. - október 16. között végzi a kéményseprési tevékenységét.
Munkatársak: Dajka János, Komódi János,  Hajdu Ferenc

További részletekről érdeklődjön a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. Szeghalmi kirendeltségén
 
Cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 43.
Telefon: 66/371-283 (0.-ás mellék)
Mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
   
Irodai nyitvatartási rend:
 
hétfő:
08.00 - 12.00
kedd:
08.00 - 12.00
szerda:
08.00 - 12.00
csütörtök:
08.00 - 12.00
péntek:
08.00 - 12.00

 

 

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.