Tehetséggondozó, fejlesztő színházi és filmes tábort szervez Okány Község Önkormányzata - a nagy sikerrel lezajlott tavalyi után-
2014 nyarán is

Tájékoztató a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Tisztelt Okányi Lakosok !

Okány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon személy részére, akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének -130 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén, illetve amennyiben kétséges, hogy a kérelmező rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, környezettanulmány készítése szükséges.

A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul az önkormányzatnál biztosított formanyomtatványon.

A kérelmeket 2014. január 17. napjáig lehet az Okányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2014. január 31. napjáig dönt.

Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége 0,5-3 m3 lehet.

A polgármester a tűzifa kiszállításáról 2014. február 1-jétől kezdődően 10 munkanapon belül gondoskodik, melynek költségei az önkormányzatot terhelik.

A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

Filmvetítéssel és közös ebéddel zárták a gyermekek és oktatók a nyáron lezajlott Élő Színházi Irodalom - Színház és Filmpedagógai Fejlesztő Tábort.

Ugyan már majdnem két hónapja, hogy véget értek a nyári foglalkozások, de az oktatók gykori elfoglaltsága miatt csak most zárult le hivatalosan a tábor.
A szeptember 21-én tartott kis összejövetelen a gyerekek megtekinthették egy összevágott filmben az egész tábor anyagát, majd minden diák egy-egy példányt vehetett át,  DVD formájában Kovács Gábor Dénes színész pedagógustól aki egyben a GNM szinitanoda és a programsorozat szakmai vezetője is, illetve Fekete Zoltán polgármestertől.

A majd két órás művet jó kedvvel és nagy érdeklődéssel tekintették megy a jelenlévők.

A filmezés után egy finom ebédre voltak hivatalosak a meghívottak.

V.R.

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL 2013 OKÁNY

2013. október 5-én

Felvonulás kezdete 12 óra

 

 

 

Megállók:

1.       Rákóczi u. – Hunyadi u.
2.       Hunyadi u. – Sport u.
3.       Pásztorormányi híd
4.       Dobó K. u. – Sugár u.
5.       Bartók B. u. – Sugár u.
6.       Kossuth u. – Vasút u.
7.       Ady E. u. – Bacsó B. u.
8.       Vasút  u. – Vésztői u.
9.       Vándor Csárda
10.     Szociális Otthon

 

 

 

 

 


Bál kezdete 20 óra

A mulatsághoz a talpalávalót biztosítja: Sztojka Tibor  zenekara

Belépő: 300 Ft

Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Volt Okányi Diákok!

Az Okányi Iskola jelenlegi pedagógusai és az iskolavezetés 2013. szeptember 14-én egy baráti találkozót szervez az Okányban végzett diákok számára. Lehetőséget biztosítunk osztálytalálkozók lebonyolítására is. Lehet találkozni a volt iskolatársakkal, idősebb és fiatalabb korosztályokkal, egykori és jelenlegi pedagógusokkal.

A nap programját a következőképpen tervezzük:

1600 1800 : Gyülekező; Osztálytalálkozók; az „Iskolamúzeum” megtekintése

1800 : Az 50 éve végzett diákok köszöntése;

  Zenés műsor a jelenlegi és a volt diákok közreműködésével

1900 : Vacsora (marhapörkölt, sült csirkecomb körettel)

2000 : Tánc, beszélgetés hajnal 2-ig.

2200 : Tombolahúzás

Elérhetőségek:

Iskola Tel: 06-66- 488-105, vagy

 06-20-5577127 - Székely Attiláné

Személyesen mindenki számára nem áll módunkban meghívót küldeni.

Szeretnénk, ha ismerősei, volt osztálytársai között népszerűsítené a rendezvényünket, s minél többen eljönnének!

Ne hagyjuk ki ezt a ritka alkalmat a találkozásra!

Szeretettel várjuk!

 

Tisztelettel:       

             Az iskola tantestülete és alapítványa

 

Bár naponta meg lehet mászni egy-egy vermet;

naponta föl lehet zuhanni a csúcsra!

Az ember, úgy látszik avégre termett,

hogy mit elért: keresse újra meg újra…” (Fodor Ákos)

A települési önkormányzatok képviselő-testületének a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer áttekintése céljából évente átfogó értékelést kell készítenie május 31-ig. Erről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése rendelkezik.

A 2011 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése. (pdf)

 

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.